Affärsområden

H.J.Hansen gör att den enskilde samarbetspartnern kan vara säker på att få en klok och miljömässigt korrekt hantering av alla restprodukter och avfallsströmmar, vilket ger kunden möjlighet att fokusera på sin egen verksamhet och utveckling. Samtidigt ser vi till att alla avfallsmaterial återvinns på optimalt sätt. Vi tar också emot råvaror som är miljömässigt problematiska att hantera samt farligt avfall.