Containrar

Containrar, transport och specialutrustning

Varje år transporterar H.J.Hansen över 1,1 miljon ton skrot. Det är alltså viktigt att man flyttar materialet så effektivt och miljövänligt som möjligt.

H.J.Hansen kan optimera transporten till mottagaranläggningarna. Vi har byggt upp vår egen containerpark, och systemet är flexibelt både vad gäller storlek och användningsmöjligheter.

Vi erbjuder förvarings- och transportlösningar för både traditionell containerlast och för olje- och kemikalieavfall. Dessutom kan vi anordna och utföra alla slags transporter, även i specialcontainrar eller behållare.

Vi planerar alla transporter så att de blir optimala både ekonomiskt, tids- och miljömässigt.