Elektronikskrot

H.J.Hansen arbetar med återvinning av material från alla slags använda elektriska och elektroniska apparater som t.ex. tvättmaskiner, datorer, borrmaskiner, termostater, automater och elektriska leksaker.

Vi sorterar och bearbetar elektronikskot på vår plats och tar till vara på återvinningsbara komponenter. Vi ser till att miljöfarliga komponenter hanteras på rätt sätt. Med skärpt lagstiftning blir det allt viktigare för tillverkaren att behandling och hantering utförs i överensstämmelse med gällande miljölagar.

Vår målsättning är att ta tillvara så stor andel som möjligt av de kasserade produkterna. Alla delar och komponenter kommer att tas vara på efter sorteringen, och i största möjliga utsträckning tas de tillbaka till en ny livscykel. Därmed stimuleras bärkraften i den enskilda produkten.

H.J.Hansen arbetar kontinuerligt med att utveckla nya återvinningsmetoder för att minimera miljöpåverkan och därmed öka återvinningen.

Utvecklingsarbetet utförs i samspel med omvärlden. Därför ligger vi hela tiden långt fram i utvecklingen både inom miljölagstiftning och ny miljöteknik.

Och därför kan vi också alltid ge råd och vägledning till våra kunder om de mest optimala lösningarna och om gällande lagstiftning.

För tillfället arbetar vi med att utvärdera och ge råd om konsekvenserna av nya lagar som WEEE, om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, och ROHS, som handlar om att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkare, importörer och avfallshanterare måste ställa in sig på nya och hårdare krav.

Som tur är så har vi länge förberett oss för införandet av de två nya lagarna, och därför kan vi både anta utmaningarna och ta fram lösningar som är individuellt anpassade efter våra kunder.

Miljön och alla krav som vi ställs inför idag är utmaningar som styrs av lagstiftning, ekonomi, moral och etik. Att uppfylla dessa krav på ett tillfredsställande sätt är just det som är vår kärnkompetens.