Järnskrot

H.J.Hansen tar emot och bearbetar järnskrot för senare försäljning till stålverk världen över.

Järnskrotet är både nytt och använt. Nytt järnskrot består oftast av restprodukter eller kasserade produkter från industri och maskinverkstäder. Använt järnskrot kommer från alla delar av samhället i form av t.ex. maskiner, fartyg, järnvägsräls, lantbruksredskap och hushållsmaskiner vars ursprungsfunktion förbrukats.

Blandat järnskrot bearbetas på vår fragmenteringsanläggning i Danmark, där det finfördelas och sorteras i järn, metaller och organiska ämnen. Därmed säkerställs bästa möjliga sortering och utnyttjande av råvarorna.

Efter finfördelningen har järnet upparbetats till en råvara – klar för smältning på ett stålverk.