Metallskrot

Metaller kan delas upp i olika typer:

  • Aluminium
  • Rostfritt stål
  • Koppar och kopparlegeringar
  • Övriga metaller

Metallskrot består normalt av ny metall i form av restprodukter från industriverksamheter, maskinverkstäder eller hantverkare. Rostfritt stål sorteras t.ex. bort inom industri och hantverk. Det kan vara plåtklipp, rörbitar, utstansningar och svarvspån. Det kan också vara gammalt metallskrot i form av kasserade motor- och maskindelar, kasserade VVS-komponenter, nedmonterade luftledningar, kasserade byggprodukter, kablar, offsetplåtar från tryckerier eller vägskyltar som inte längre är aktuella.

Övriga metaller

Vi arbetar med många andra olika metaller, t.ex. bly och zink, som huvudsakligen kommer från rivning av fastigheter, och nickel från lödning av nya elektronikprodukter.

Vissa metallhaltiga produkter som t.ex. batterier, ackumulatorer, slam och vätskor ska behandlas på särskilt sätt av miljöskäl.