Information

H.J.Hansens värderingar kvalitet, respekt och ansvar

H.J.Hansen är ett modernt och internationellt orienterat företag som håller fast vid sina rötter. Vi är en stabil och traditionsrik verksamhet som bygger på gemensamma värderingar vad gäller samarbete och ledning.

Hög kvalitet kännetecknar våra produkter och tjänster. Vi utvecklar innovativa och unika lösningar. Vi skapar konkurrenskraft genom effektivitet, flexibilitet och snabbhet.

Vi visar respekt för varandra och för varandras olikheter.

Som kompetenta medarbetare och ledare är vi stolta över att kunna leverera högsta möjliga kvalitet. Vi har hög etik och moral. Det innebär att vi uppför oss ansvarsfullt – som goda kollegor, medarbetare, ledare, samarbetspartners och samhällsmedborgare.

Vi strävar alltid efter en hög informationsnivå – både internt och externt. Vår kommunikation är öppen och ärlig. Vi är stolta över vårt företag och vår arbetsplats.