Kompetens

Problemlösningar - nu och i framtiden

I ett modernt konsumtionssamhälle där avfallsmängden från den enskilde medborgaren och från organisationerna innebär allt större problem ställs stora krav på nytänkande.

Vi arbetar i ett samhälle – det lokala och det globala – som förändras snabbt, och inom en bransch där det ställs stora krav på våra kunskaper, vår kompetens och vår teknik.

Vi prioriterar utveckling och innovation högt inom vårt företag. Vi är ett dynamiskt företag, och vi vill ligga i utvecklingens framkant både marknadsmässigt, inom nya produktionsområden och inom ny teknologi som t.ex. tätare logistiska nätverk.

Inom H.J.Hansen försöker vi hela tiden hitta lösningar på klok och miljömässigt korrekt bearbetning och återvinning av restprodukter från det moderna samhället. Det gäller även restprodukter, som blir allt mer komplexa. Vår uppgift är att hitta alternativa sätt att använda restprodukter som råvaror till ny produktion