Produktionsprocesser

Återvinning kräver allt större teknisk utveckling, eftersom samhällets rest- och avfallsprodukter blir allt mer komplexa. Genom att utveckla produkter och metoder försöker vi hela tiden att återvinna så mycket resurser som möjligt med hjälp av renast möjliga teknik.

Vi har en stor och modern maskinpark för optimering av de enskilda rest- och avfallsprodukterna.