Fragmenteringsanläggning

Inom EU finns över 200 fragmenteringsanläggningar. Två av totalt sex anläggningar i Danmark finns hos H.J.Hansen. Den ena anläggningen i Odense är den största i Nordeuropa, med en fragmenteringskapacitet på över 250 bilar i timmen.

Fragmenteringsanläggningen kan upparbeta järnmaterial som är upp till 12 mm tjocka – t.ex. utslitna maskiner, konstruktioner, cyklar, gräsklippare och bilar.

I fragmenteringsanläggningen krossas komplext skrot till mindre stycken, varefter dessa sorteras i tre huvudtyper:
Järn (magnetiskt)
Metaller (icke-magnetiska)
Organiskt material

När järnet utsorterats med hjälp av kraftiga magneter görs en kvalitetskontroll genom manuell sortering. Efter upparbetningen har järnråvaran en renhet på över 98 % - och är därmed klar för smältning. Hög fysisk och kemisk kvalitet gör att H.J. Hansen-kvaliteten är en efterfrågad märkesvara på stålverk världen över.