Övriga anläggningar

RAFFINERINGSANLÄGGNINGAR

En raffineringsanläggning är H.J. Hansens senaste investering i ny produktionsteknik. Anläggningen som byggdes år 2000 kan sortera upp till 400 ton per dag. Med hjälp av högteknologisk utrustning sorteras avfallsmaterialet bort ur fragmenteringen, så att man kan utvinna metaller, plast, glas och järn.

METALLPRESS

En metallpress pressar samman rena och lätta metallkvaliteter och komprimerar volymerna till block som är betydligt enklare att hantera vid transporter. Smältverken får då också en bättre nyttjandegrad av metallerna, och mängden miljöproblematisk slagg minskas betydligt.

SAX

Utsorterat rent skrot med en godstjocklek på över 12 mm klipps i mindre stycken i en hydraulsax. Detta görs för att optimera transporten och för att klara smältverkens dimensionskrav, som normalt är 150 x 50 x 50 cm.
Förutom hydraulsaxen så har H.J.Hansen även flera mobila saxar.