Utveckling

H.J.Hansen har ett kontinuerligt pågående utvecklingsarbete.

Vi vill alltid förbättra och anpassa oss efter förändringar i samhället. Vi vill mer än så. Vårt företag ska ligga lika långt fram som de innovativa företag som driver på utvecklingen inom branschen. Vi ska utveckla våra produkter, verksamheter och vår organisation till nytta och gagn för våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare.

Vi har dels en särskild projektavdelning som tar sig an stora och komplexa utvecklingsprojekt, och dels är utvecklingen en integrerad del av arbetet på vår tekniska avdelning samt inom avdelningen för affärsutveckling.