Historia

Grunden till H.J. Hansens återvinningsdivision lades när Clemens Limkilde tog över faderns köpmansverksamhet år 1861.

Man började i liten skala med att specialisera köpmansverksamheten med att krossa kryddor, att driva ett litet kaffebränneri och dessutom sköta den egentliga produkthandeln. Efterhand satte han handeln med trasor, krossat glas, ben och järn i system i större utsträckning.

Produkthandeln utvecklades snabbt efter att Hans Jørgen Hansen tagit över rodret i köpmansverksamheten år 1888. Den nya ägaren var kusin till Clemens Limkilde och såg möjligheterna till att köpa upp trasor och ben och sälja dem vidare. Trasorna såldes vidare till pappersbruk, och benmjölet användes i foderblandningar eller som tillsatser i den kemiska industrin.

Handeln med järn och metall blev en allt viktigare del av verksamheten under 1890-talet. Dessutom ökades marknadsföringsinsatserna, och järn och metall ingick allt mer i varukatalogerna.

Järn- och metallskrot – från gamla hästskor, plogar, smidesskrot och zink från tunnband – köptes upp från knallar, lokala smeder och små produkthandlare.

När järnet och metallerna upparbetats såldes de vidare till järngjuterier och andra typer av järn- och metallindustrier.

Produkthandeln utvidgades på 1930-talet med en demonteringsplats för bilar, och i slutet av 1940-talet flyttade verksamheten in i egna lokaler vid Odense kanal, där företaget anlade sin egen hamnbassäng för upphuggning av fartyg.