Koncernen

Tradition och vision

H.J.Hansen är en modern koncern där erfarenhet, tradition och kontinuitet spelar en avgörande roll för vår verksamhetskultur och etik.

Koncernen vilar på to grundpelare – återvinning och vin-/delikatesshandel. Alla varor försäljs och köps in genom ett vitt förgrenat nät av nationella och internationella kanaler. Vi har företag i Danmark och i andra länder, och det finns totalt 450 anställda inom koncernen.

Företaget är en familjeägd koncern med rötter sex generationer tillbaka. Det grundades 1829 som köpmansgård i Odense, Danmark, och sedan dess har verksamheten sakta men säkert vuxit genom expansion och förvärv. Än idag är den gamla köpmansgården i Odense koncernens huvudkontor.