Järn- och Metall

Återvinning av järn och metaller kan på goda grunder betecknas som en modern form av "gruvdrift". Det krävs mindre energi och resurser att använda järn- och metallskrot som råvaror vid produktion av stål och metaller, framför att använda malm.

Primär råvara

Den järn och metall som vi tar fram kan betecknas som en "primär råvara". Ur både resurs- och miljömässig synvinkel måste det vara bra att man först och främst utnyttjar de järn- och metallprodukter som redan grävts upp ur jorden.

Ett exempel som kan nämnas är att tillverkning av aluminium som baseras på aluminiumskrot bara kräver en energimängd på 5 % jämfört med den energimängd som måste till när man utvinner aluminium ur malm och natursten.

Skrot är en primär råvara som har mycket stor betydelse för världens produktion av stål och metaller. Idag har nästan halva världens stålproduktion skrot som råvara.

Export av råvaror

H.J.Hansen exporterar en stor del av sina råvaror. Stålskrot exporteras i huvudsak till stålverk i Europa och resten av världen, medan metaller exporteras till smältverk i Skandinavien, Europa och Fjärran Östern.

Tack vare vår djuphamn vid Lindøterminalen i Danmark kan vi lasta stora fartyg på upp till 35 000 ton. De stora fartygsslasterna innebär att vi mycket kostnadseffektivt kan frakta järnskrot långt bort, t.ex. USA, Sydamerika, Kina och Indien.

Prissättning

Priserna sätts efter gällande internationella råvarupriser. Vi följer priserna i ett finansiellt informationssystem (online), där vi minut för minut kan notera de internationella valuta- och råvarumarknaderna.

Försäljningen följer alltså utbud och efterfrågan på den internationella marknaden. Dagliga råvaru- och valutanoteringar är grunden för rätt prissättning på järn- och metallmarknaden. Detta ger oss möjlighet att erbjuda våra leverantörer det aktuella marknadspris som för närvarande är mest optimalt.