Rivning

H.J.Hansen samarbetar med olika rivningsföretag.

Återavnändning av rivningsmaterial har stor betydelse för både miljön och samhällsekonomin. Vi återvinner minst 95 procent av materialet.

Det kan vara betong och tegel som krossas och återanvänds som t.ex. fyllmaterial vid vägbyggen. Det kan vara komplexa rivningsenheter som fördelas och sorteras i återvinningsmaterial. Det kan också vara järn- och metallskrot som sorteras och behandlas innan det skickas till omsmältning på stål- eller metallsmältverk.