Verksamhetens affärsidé

Vår affärsidé är att förädla stål och komplicerat metallskrot till produkter som marknaden efterfrågar och som skapar mervärde för våra kunder, ägare och miljön.

VÅRT UPPDRAG

Utveckling genom generationer

Utveckling eftersom vi hela tiden måste förbättra oss och anpassa oss efter förändringarna i samhället. Vi ska utveckla våra produkter, verksamheter och vår organisation till nytta för våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare.

Generationer eftersom vi är ett företag med stor erfarenhet, kompetens och tradition. Vi tänker framåt och handlar långsiktigt.

VISION

Vi skall vara en erkänd samt respekterad affärspartner och kundernas självklara val vid återvinning och förädling av stål- och metallskrot.